Wat is een BIZ en hoe werkt het?

Wat is de algemene doelstelling van de BIZ?

Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen bijdrageplichtigen gezamenlijk (collectief) investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente.

Wat is de ambitie van BIZ eigenaren Stadshart Alphen aan den Rijn?

De BIZ Eigenaren Stadshart Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om in de BIZ-periode 2022-2026 te komen tot verdere verbeteringen van het winkelgebied. De BIZ heeft in haar ambitiedoelstellingen de volgende speerpunten opgenomen:

–      Aantrekkelijkheid Stadshart: meer beleving, langer verblijf, stimulering omzet, verhoging attractieve waarde;

–      Economische ontwikkeling, inclusief stimulans retail en horeca;

–      Recreatie en toerisme;

–      Werkgelegenheid;

–      Beperken van overlast en criminaliteit en veiliger gevoel voor de bezoeker;

–      Duurzaamheid, energietransitie, klimaat en waterberging;

–      Verduurzaming en waardeontwikkeling vastgoed;

–      Gezondheid;

–      Onderwijs en educatie;

–      Aantrekkelijkheid Alphen als stad om te wonen, te werken.

Meer weten? Klik hier voor onze BIZ-plannen 2022-2026