Lid worden

Hartelijk dank voor uw interesse in de VvE CVCA!

Mocht u eerst onze statuten willen nalezen, dan kunt u deze bij ons opvragen.

De jaarcontributie is vastgesteld op € 50,00 excl. btw per lid, per jaar als het pand zich in het BIZ-gebied bevindt. Buiten het BIZ-gebied gelden andere tarieven.

U kunt het aanmeldingsformulier hier downloaden. Wij vragen u dit zo compleet mogelijk in te vullen en aan ons terug te sturen, bij voorkeur via de mail aan secretariaat@vve-cvca.nl

Na afwikkeling van de inschrijving volgt de contributiefactuur per mail.